DE EERSTE SPECIALTY COFFEE BAR IN DRENTHE

JOUW EXPERIENCE START BIJ SIJL

"Great coffee and entrepreneur with passion for his job!" — T. den Boom
"Highly recommended for a delicious cup of coffee!" — M. Hendriks
"Delicious coffee with tasty chocolates" — M. Maters
De eerste 'specialty coffee' bar in Drenthe
SCA cuppingscore of 85+
5.0 sterren op Google
Gebrand in Tynaarlo
Gedempte Singel 15 (Assen)

ROCKET

Ontdek Rocket: De Ultieme Professionele Espressomachine De Rocket, topmodellen uit Milaan, Italië, vertegenwoordigt de top van espressomachine-expertise. Deze espressomachines zijn ontworpen voor de veeleisende thuisbarista die niets minder dan perfectie accepteert.

SPECIALTY COFFEE
KOFFIEBONEN
CHOCOLATES
VIENNOISERIE
ESPRESSOMACHINES
TERRAS
KOFFIE KENNIS
CADEAUS

OVER SIJL

"Sijl is meer dan alleen koffie; we omarmen de kunst van verfijnde smaak in al zijn vormen. Dit alles wordt gecombineerd in 3 secties: de espressobar, de chocolaterie en de winkel."
Bij Sijl geloven we in de veelzijdigheid van smaak en hebben we een unieke benadering van genot ontwikkeld die verder gaat dan alleen koffie. Ons concept is een samensmelting van de kunst van verfijnde smaken, onderverdeeld in drie betoverende secties: de espressobar, de chocolaterie en de winkel. In onze espressobar laten we onze passie voor kwaliteit spreken door het serveren van specialty coffee. Elk kopje is een ambachtelijke creatie, doordrenkt met karakter en perfectie, om uw zintuigen te verwennen met een ongeëvenaarde ervaring. Onze chocolaterie is een eerbetoon aan de diversiteit van smaken. We hebben samengewerkt met vooruitstrevende chocolatiers om het breedste scala aan bonbons aan te bieden van Noord-Nederland. Elke lekkernij is een kunstwerk op zich, gemaakt met liefde en vakmanschap, waardoor u de verrukking van pure verfijning proeft. In de winkel vindt u een selectie van hoogwaardige koffiegerelateerde artikelen en espressomachines. Of u nu een liefhebber bent die zijn eigen perfecte koffie wil creëren of op zoek bent naar een uniek cadeau, onze winkel biedt een scala aan producten die de essentie van Sijl weerspiegelen. Bij Sijl nodigen we u uit om de kunst van verfijnde smaken te omarmen, omringd door een sfeer van warmte en gastvrijheid. Welkom in een wereld waar koffie niet slechts een drankje is, maar een viering van genot in al zijn prachtige vormen.

CHOCOLATES

Ga op een reis met de bonbons van SIJL. Zelf samen te stellen in een doosje van verschillende formaten. Verras jij jezelf of iemand anders met een doosje vol chocolade liefde!

OPENINGSTIJDEN

Maandag: 10:00 - 17:30 Dinsdag: 10:00 - 17:30 Woensdag: 10:00 - 17:30 Donderdag: 10:00 - 17:30 Vrijdag: 10:00 - 17:30 Zaterdag: 10:00 - 17:00 (Koop)Zondag: Variërend (zie google)

FRANCHISE SIJL

SIJL is niet zomaar een espressobar. Wij zijn een specialty koffiebar, chocoladebar en showroom voor hoogwaardige espressomachines in één. Onze missie is om klanten de ultieme koffie- en chocoladebeleving te bieden, terwijl we ondernemers zoals jij de vrijheid geven om een eigen, unieke twist aan hun locatie toe te voegen.

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Sijl Coffee Specialties Laatst bijgewerkt op 17-11-2023 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Sijl Coffee Specialties, gevestigd aan Koopmansplein 16, 9408GJ Assen (hierna te noemen "Sijl"), en de klant, met betrekking tot de verkoop van coffee to go, bonbons en espressomachines. 2. Bestellingen en Overeenkomsten 2.1 Alle bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en acceptatie door Sijl. Sijl behoudt zich het recht voor om bestellingen naar eigen goeddunken te weigeren of te annuleren. 2.2 Door een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden en verbindt hij zich aan de aankoop van de geselecteerde producten tegen de op dat moment geldende prijzen. 3. Prijzen en Betaling 3.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen, tenzij anders vermeld. 3.2 Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Producten blijven eigendom van Sijl totdat de betaling volledig is ontvangen. 4. Levering 4.1 Sijl streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren, maar geeft geen garantie op specifieke leverdata. Vertragingen kunnen zich voordoen als gevolg van onvoorziene omstandigheden. 4.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering. 5. Retourneren en Klachten 5.1 Retourzendingen worden geaccepteerd binnen 30 dagen na ontvangst van de producten, mits ongeopend en in originele staat. 5.2 Artikel 5.1 is niet van toepassing op producten die voedselwaar bevatten. 5.3 Klachten over geleverde producten dienen binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan Sijl te worden gemeld. 6. Aansprakelijkheid 6.1 Sijl is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de verkochte producten. 6.2 De aansprakelijkheid van Sijl is beperkt tot het bedrag dat is betaald voor het desbetreffende product. 7. Privacy 7.1 Sijl behandelt persoonlijke gegevens van klanten vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Zie onze privacyverklaring voor meer informatie. 8. Toepasselijk Recht en Geschillen 8.1 Op alle overeenkomsten tussen Sijl en de klant is het Nederlands recht van toepassing. 8.2 Geschillen tussen Sijl en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Sijl is gevestigd. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn voorbehouden aan Sijl Coffee Specialties.
Algemene Voorwaarden - Verkoop Espressomachines Laatst bijgewerkt op 17-11-2023 1. WAAR STEMT U PRECIES MEE IN? Onze Algemene Voorwaarden gelden voor elke overeenkomst die u met ons, Sijl Coffee Specialties, sluit met betrekking tot de verkoop van espressomachines van de merken ECM & Eureka. Er ontstaat een overeenkomst wanneer wij een door u geplaatste order accepteren. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en andere afspraken die we mondeling of schriftelijk met elkaar maken, gelden de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden. Dit is anders als we schriftelijk bevestigen dat we afwijken van deze voorwaarden. 2. LEVERING EN ANNULERING 2.1 Wij leveren op basis van DDP (Delivered Duty Paid) vanaf € 500,00 franko huis binnen de BENELUX, volgens de Incoterms 2010, tenzij anders overeengekomen. 2.2 U bent verantwoordelijk voor het onmiddellijk melden van beschadigde producten of verpakkingen na ontvangst. In geval van schade tijdens transport zorgen wij voor vervanging, terwijl schade na ontvangst uw eigen verantwoordelijkheid is. 2.3 In geval van overmacht, zoals diefstal, brand, natuurrampen, stakingen, handelen of nalaten van overheidsinstanties, leveranciers, onderaannemers of vervoerders die afspraken niet nakomen, tekorten op de markt van vereiste materialen of arbeid, wijziging in valutawetten, of andere ongunstige economische of financiële ontwikkelingen, behouden wij het recht voor uw bestelling te annuleren zonder schadevergoeding. 3. PRIJZEN EN BETALING 3.1 Onze prijzen zijn inclusief btw en andere verkoopbelastingen en exclusief transport, verpakking, verzekering en import- of exportkosten, tenzij anders overeengekomen. 3.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Vooruitbetaling kan online of kan aangevraagd worden en wordt binnen 2 werkdagen na ontvangst van een nieuwe order aan u gemeld. 3.3 Bij niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor 2% rente per maand te berekenen vanaf de vervaldatum. Levering van volgende bestellingen kan worden opgeschort totdat openstaande rekeningen zijn voldaan. 4. EIGENDOM EN GEBRUIK 4.1 Wij blijven eigenaar van de geleverde producten totdat alle kosten volledig zijn betaald. 4.2 Marketingmateriaal (bijv. displays) blijft ons eigendom en mag worden gebruikt volgens de overeengekomen voorwaarden. 5. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID 5.1 Er geldt een garantie van 24 maanden op onze espressomachines voor huishoudelijk gebruik. Voor sommige producten geldt een verlengde garantie van 60 maanden bij registratie. 5.2 Bij defecten of schade dient u dit onmiddellijk te melden. Verkeerd gebruik, verwaarlozing, onjuiste opslag of aanwezigheid van kalkaanslag leidt tot vervallen van garantie. 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM 6.1 Het intellectueel eigendom van de door ons vertegenwoordigde merken, waaronder octrooien, auteursrechten, merkrechten, en andere bescherming, blijft bij ons. 6.2 U mag niets wijzigen aan onze producten, imitaties maken, onze merknamen en logo's gebruiken zonder schriftelijke toestemming. 7. NALEVEN VAN DE WET 7.1 U gaat ermee akkoord onze producten niet te leveren aan partijen tegen wie internationale sancties gelden. U stemt ermee in ons schadeloos te stellen voor alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van de wet. Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden jaarlijks te wijzigen. Wij sturen u de nieuwe versie per mail toe.